Výpočet momentu setrvačnosti online

Výpočet momentu setrvačnosti základních těles – koule, obdélníkové desky, jehlanu, kruhové tyče, mezikruží, válce, dutého válce. Yezu : Celková plocha : Sou Yadnice t ~i at celého pr o Yezu : mm 2 mm mm y T = S i=1 n A i " y i S i=1 n A i = z T = S i=1 n A i " z i S i=1 n A i = Momenty setrva. Momenty setrvacnosti prurezu s plochou A k ose x a k ose y.

Výpočet momentu setrvačnosti online

Steinerova veta predstavuje vztah mezi momenty setrvacnosti k tezišt’ovým osám. Moment setrvačnosti je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa. Pro výpočet můžeme použít vztahy pro výpočet momentu setrvačnosti k ose. ISBN 0-201-07392-7; Online výpočet momentu setrvačnosti základních těles. Určete moment setrvačnosti homogenního válce hmotnosti m a. Bez výpočtu nejprve odhadněte, ve kterém případě bude mít válec větší. Zvoleno: Výpočet hlavních centrálních momentů setrvačnosti:.

Výpočet centrálních momentů setrvačnosti (nejsou ale hlavní momenty):. Moment setrvačnosti hmotného bodu se vyjádří dle vzorce. Najdi veličiny, na kterých závisí moment setrvačnosti hmotného bodu vzhledem k ose otáčení, která přes něj neprochází. Jednodušše ovladatelný a intutivní program na tvorbu průřezu a výpočet základních. Poloha těžiště průřezu; Plocha průřezu, délka obvodu průřezu; Momenty a poloměry setrvačnosti průřezu; Průřezové moduly v krajních. Poslední dobou sem se ve škole setkal se zbytečným nešvarem a to ve výpočtech momentu setrvačnosti k nějaký vose.