Výpočet sklonu svahu z mapy

Výpočet: Srovnáním obou příkladů vidíme, že 17,5 ° znamená 31,4% sklon svahu. Tangentou vypočítáme sklon pomocí převýšení a vodorovné. Existují dva obyčejné způsoby měření sklonu povrchu:.

Výpočet sklonu svahu z mapy

Po výpočtu sklonu v procentech použijte dolní tabulku na přepočítání sklonu. Quitt, 1977); mapa pokrytí země; mapa sklonů; mapa orientace georeliéfu. Stanovení sklonu svahů pomocí sklonového měřítka.

Důležitou hranicí ohledně lavinového nebezpečí je sklon 30°.

Výpočet sklonu svahu z mapy

Méně prudké svahy jsou relativně bezpečné, každý stupeň navíc přináší vyšší. Málokdo si totiž kupodivu uvědomí, že toto procento se ve skutečnosti odvozuje od délky kolmého navýšení stoupání (svahu) a s úhlem. Základní charakteristiky topografických map. Například stoupání 5 % znamená, že ujde-li cestovatel kolmo na vrstevnice 100 metrů ve směru svislého průmětu (po mapě), vystoupá přitom o 5 výškových. Mapy eroze půdy, vlastnosti půdy, ochranných opatření a zranitelnosti podzemních vod. D v terénu z odpovídajících délek na mapě a naopak:.

Výpočet sklonu svahu z mapy

ArcGIS Publisher umožňuje snadno sdílet a distribuovat mapy a data GIS.

VHT > Lavíny > Lavíny úvod > Výpočet sklonu svahu. Najprv na kalkulačke zvoliť mapu a potom zadať vzdialenosť medzi vrstevnicami v milimetroch. Výpočet sklonu sa uskutočňuje z digitálneho modelu reliéfu v maske 3 x 3 bunky. Metoda výpočtu vzdálenosti ovlivňuje i vypočtenou rychlost – pokud pro. Jako příklad tří různých svahů jsme použili 3 typy sjezdovek: modrou (sklon 15°), červenou (sklon 30°) a černou (sklon 45°). Prevod percentuálneho sklonu svahu na stupne.

LS faktor – faktor vplyvu neprerušovanej dĺžky svahu (L) a vplyvu sklonu svahu (S). Druhý algoritmus je výpočet dĺžky svahu z mapy. Potřebujete-li počítat sklon sklonu střechy nebo silnici, bude vaše akce bude. Vyberte vzorec pro výpočet svahu takto v závislosti na jednotkách, které. Pokud máte velmi podrobnou mapu fyzické mapy dané oblasti, počítat zaujatost s ním. Zkuste zobrazit tématicky rozdělenou mapu a porovnejte ji se souvislou mapou. V případě rastru jsou sklon i orientace počítány pomocí "z" hodnoty daného bodu a. Orientace svahu je velmi důležitá v jak v zemědělství, tak ve stavebnictví.

Využívá se například pro výpočet objemu určité vodní nádrže, množství zeminy.