Výstavba 2-podlažní obchodní centrum

Věc: Žádost společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní. Pokud by stavba byla 2-podlažní s parkováním v 1. Propojení stávajícího obchodního centra IGY s navrhovaným objektem.

Výstavba 2-podlažní obchodní centrum

Objekt OC je uvažován jako třípodlažní, nepodsklepený. Zastavěná plocha nového OC bude 5909,5 m2, celková plocha nově vzniklého areálu. Výstavbou OC nevzniká nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší, protože vytápění bude. Polyfunkční dům s plochou pro obchod, administrativou a bydlení v centru města.

Výstavba 2-podlažní obchodní centrum

Výstavba bytového domu o 9 nadzemních podlažích a 2 podzemních.

Výstavba nového multifunkčního Copa Centra Národní, jak se celý projekt jmenuje. Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra. Výstavba obchodního a provozního střediska PHOENIX-ZEPPELIN, pobočka Ostrava v Ostravě-Muglinově: Hlavní objekt je realizován jako 1-2 podlažní budova s. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze čl. Kompletní rekonstrukce a přestavba budovy Nádražní 2a, Brno – I. Novostavba obchodního centra Mohelnice zahrnující také výstavbu přilehlých. OC Chodov bývá označováno za nejúspěšnější maloobchodní projekt v České. Od roku 1979 byla zahájena výstavba přilehlých sídlišť celku Jižní Město II.

Výstavba 2-podlažní obchodní centrum