Výstupní čára schodiště

Výstupní čára – myšlená čára schodiště, na níž mají všechny stupně téhož ramene stejnou šířku, u schodišť s přímými rameny leží v ose ramene, u schodišť se. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky (2010). Výstupní čára – myšlená čára výstupu po schodišti.

Výstupní čára schodiště

Výstupní čára charakterizuje rameno schodiště, zakresluje. Schodiště je šikmá nosná konstrukce (stavební prvek) sloužící k propojení. Výstupní čára je pomyslná čára spojující přední hrany schodišťových stup-.

Tato šířka ještě zajišťuje stabilitu chodce na schodišti.

Výstupní čára schodiště

Sklon schodiště by měl být u bytových a občanských staveb maximálně 35o. Maximální počet stupňů v jednom rameni. Výstupní čára – čára spojující všechny přední hrany schodišťových.

Výstupní čára schodiště

Na kótovací čáře dveří je jejich šířka, pod čarou výška průchodu. V ose schodiště je výstupní čára se šipkou, která označuje směr stoupání.

Nejprve zjistíme rozvinutou délku výstupní čáry A B a délku vnitřní schodnice C. Rozdíl u celého schodiště je 1,6 mm, což je bezvýznamné. Schodiště slouží k překonávání výšek jak ve volném prostoru, tak i v budovách. U přímých schodišťových ramen probíhá výstupní čára v ose, u točitých nebo. Schodišťové zdi nesou nejčastěji vlastní konstrukci schodiště. Výstupní čára je myšlená čára, spojující přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose. Schodiště je stupňovitá konstrukce určená k.