Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení hranice pozemku nejčastěji potřebujete z důvodu : stavby oplocení; osazení stavby do hranice pozemku; dodržení předepsaných odstupů stavby od. Vytyčování hranic pozemků je zeměměřičskou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků. Pro přesné určení hranic pozemků se může využít možnost, nechat si pozemek vytyčit odpovědným geodetem.

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení pozemku Vám dává jistotu, že je. Vytyčení hranic pozemků je fyzické označení lomových bodů hranice pozemku v terénu. Pro správné vytyčení pozemku je nutné využití všech dostupných.

Potřebujete vyznačit v terénu hranice pozemku?

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčíme lomové body dle katastrální mapy. Vytvoření geometrického plánu, zaměření a vytyčení hranic pozemku a staveb. Vytyčení hranic pozemku je zeměměřická činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Tím prvním je zjišťování průběhu hranic, upravené v § 14 katastrálního zákona, druhým pak vytyčování hranic pozemků, upravené v § 19a. Vytyčení hranice pozemku je zeměměřickou činností, jejímž výsledkem je označení (stabilizace) polohy lomových bodů hranice v terénu předepsanými.

Vytyčení hranic pozemku