Vzdálenost latí

Sklon střechy, Druh podstřeší, Minimální překrytí, Maximální vzdálenost latí, Doporučená vzdálenost okapní latě, Doporučená vzdálenost hřebenové latě. Správné uspořádání a vzdálenost střešních latí společně s ostatními řemeslnými faktory ovlivňuje správnou ochrannou funkčnost a dlouholetou. Kromě kvality střešních latí a kontralatí je velmi důležitý i jejich průřez.

Vzdálenost latí

Pro určení potřebné vzdálenosti latí ke krytině je nutné brát zřetel na to, že při výpočtu. Rozteč střešních latí se pohybuje dle konkrétních výrobců a typů střešní. Střešní tašky se pokládají vždy na latě. Laťování (vzdálenost latí) je pro většinu typů betonových tašek stejné v rozmezí 315-340 mm.

Vzdálenost latí

Pro správnou funkci hřebene a dobré osazení hřebenáče je třeba určit vzdálenosti poslední latě od osy hřebene a výšku osazení hřebenové latě. PLH – převýšení latě nad hřebenem resp. Vzdálenost latí od vrcholu hřebene (v mm):. Nejdůležitějším krokem před pokládkou střešní krytiny je správné rozměření krovu a určení vzdáleností latí podle pokynů jednotlivých výrobců. První dolní lať se montuje nastojato, vzdálenost následující by měla být 26 – 28 cm. Vzdálenost první latě od kraje (čela) krytiny.

Vzdálenost latí

Classic – technický výkres – vzdálenost latí při sklonu střechy od 25° vč. JPG, 146 kB; Classic – technický výkres – vzdálenost latí při sklonu střechy nad 30°.

Při vzdálenosti latí 37,0 až 37,5 cm lze na štítovou hranu navrhnout krajní tašky. Doporučujeme při návrhu střešní konstrukce vzít v. Vzdálenost latí musí být přizpůsobena délce modulů střešní kry- tiny. Na začátku tabule (u okapů) se musí první lať zvýšit o výšku prolisu, přibližně 18. Podle tabulky "HŘEBENOVÁ ROZTEČ", URČÍTE VZDÁLENOST druhé LATĚ. Nejdůležitějším krokem před pokládkou střešní krytiny je správné rozměření krovu a určení vzdáleností latí dle pokynů výrobce krytiny. Do latí jsou přímo přichyceny tabule stření plechové krytiny. V případě běžně používaných rozměrů dřevěných latí by neměla vzdálenost mezi krokvemi přesáhnout 900 mm. V případě použití ocelových profilů Lindab.

Vzdálenost latí při pokládání hřebene nasucho. Střešní tašky Reviva se pokrývají na vazbu. Vzdálenost podpor pod trapézovým plechem (latí, vaznic) má být. Rozpon latí (vaznic) se liší dle provedení střešní krytiny, sklonu střechy.