Vzdálenost slunce od země

Tvoří centrum sluneční soustavy, od Země je vzdálená 1 AU (asi 150 milionů km). Hmotnost Slunce je asi 330 000krát větší. Expedice Prokulus › Jak daleko je ke Slunci?

Vzdálenost slunce od země

ArchivPodobnéVzdálenost od Slunce v km. Slunce jako naše nejbližší hvězda – průměr, hmotnost, hustota, teplota a tlak v jádře, chemické složení, stáří a vzdálenost Slunce od Země. Název planety: MERKUR Vzdálenost planety od Země: 80 800 000 km. Vzdálenost planety od Slunce: 58 000 000 km.

Vzdálenost slunce od země

Hvězdáři připravují se k důležité práci. Po více než sto letech nastoupí totiž opětný přechod Venuše přes slunce. Hvězdu tuto zajisté každý zná co krásnou. Pro určení vesmírných vzdáleností je třeba začít od úplného začátku. Nyní se ale vraťme k určení vzdálenosti Země-Slunce. Astronomická jednotka je střední vzdálenost Země od Slunce.

Známe-li rychlost světla a čas, za který urazí světlo tuto vzdálenost, můžeme využít. Brumberg (na základě radiometrických měření poloh vnitřních planet), že vzdálenost Země od Slunce roste. V následující tabulce je závislost doby oběhu planety (okolo Slunce) na její vzdálenosti od.

Vzdálenost slunce od země

Změřit vzdálenost Země–Slunce (tzv. astronomickou jednotku – AU) pozorováním přechodu Venuše ze dvou míst na Zemi ležících na stejném poledníku.