Vzor revizní zprávy plynového zařízení

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost. Revize plynového zařízení v obytném panelovém domě. Objevil jsem revizní zprávy jednoho revizáka, který provádí revize v panelových. Dalším úkonem výchozí revize jsou funkční zkoušky zařízení, které mohou. Vyloučí se tím,že při netěsnosti potrubí odvzdušnění by plyn při. SN 38 6405 uvádí v příloze 7 vzor zprávy pod písmenem E,že se mají.

U vyhrazených plynových zařízení stanoví požadavky na revize vyhláška č.

Vzor revizní zprávy plynového zařízení

Na následujícím obrázku je uveden vzor tiskopisu revizní zprávy. Zajištění bezpečnosti, kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení. SN 27 4002; Kniha výtahu je uvedena pouze jako vzor. Popis pro tento výsledek není k dispozici kvůli souboru robots. Výchozí revize se provádí před uvedení nového plynovodu do provozu. Zpráva o revizi je součástí dodávky zařízení. Některé firmy si usnadňují práci tím.

Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení (dále jen "zařízení") nebo provádějí jejich revize.