Vzorové listy železničního svršku

Seznam vzorových listů železničního svršku. Schváleno vrchním ředitelem Divize dopravní cesty dne: 2. Kapitola I – Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku.

Vzorové listy železničního svršku

Jejich tvary jsou uvedeny ve vzorových listech ČD. Předpis SŽDC S 3 – Železniční svršek. Předpis SŽDC S 4 – Železniční spodek.

Vzorové listy železničního svršku

TKP staveb státních drah vzorové listy Ž1 až Ž10.

Vzorové listy železničního spodku, mostů a tunelů. Těleso železničního spodku slouží k uložení konstrukce železničního svršku. Tvary železničního tělesa jsou stanoveny vzorovými listy železničního spodku a. Shrnout ustálenou podobu běžného železničního svršku tedy můžeme asi takto: – širokopatní kolejnice.

Vzorové listy železničního svršku

MVL 100 – Soustava mostních vzorových listů. SN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. Vzorové listy staveb pozemních komunikací. TKP – technické kvalitativní podmínky.

S – předpisy: (důležité při výstavbě) o S3 – železniční svršek o S4 – železniční spodek. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: Seznam zkratek AD Autorský dozor. Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých. LP-A a LP-B dle vzorového listu Ž 11. SŽDC, problematiku podmínek bezpečnosti. Vzorové listy – Železniční svršek a spodek.

Organizační změny v oblasti železniční infrastruktury. Při rekonstrukci kolejí je navržena konstrukce železničního svršku podle předpisu S3 Železniční.