Vztahově postojové vlastnosti

Vztahově postojové vlastnosti osobnosti představují systém hodnot, kterým osobnost dává přednost při hodnocení různých jevů skutečnosti, resp. VZTAHOVĚ-POSTOJOVÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI. Vztahově – postojové vlastnosti osobnosti.

Vztahově postojové vlastnosti

Souhrn psychických vlastností, které se projevují v mravní stránce chování a jednání; Projevuje se mravní. Vztahově postojové vlastnosti charakter = soubor vlastností osobnosti, které se zakládají na jejím morálním přesvědčení a projevují se v mravní stránce jejího. Vztahově postojové vlastnosti osobnosti.

Charakter: souhrn mravních vlastností osobnosti, které se zakládají na.

Vztahově postojové vlastnosti

Systém hodnot, kterými se člověk řídí. Naznačují, co má pro osobnost zvláštní hodnotu, co má hodnotu kladnou a co zápornou. Vztahově postojové a výkonové vlastnosti člověka. Aktivačně-motivační vlastnosti, Vztahově-postojové vlastnosti, Dynamické vlastnosti, Výkonové vlastnosti, Vyčlenění dílčích faktorů inteligence. Osobnost a její vlastnosti vztahově-postojové, vztahy ve skupině. V podstatě jsou to vlastnosti osobnosti, které způsobují jeho. Systém hodnot, kterými se člověk řídí ve.

Vztahově postojové vlastnosti

PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI, STRUKTURA VLASTNOSTÍ OSOBNOSTI. POSTOJE = získané, naučené vlastnosti – projevují se jako relativně stálé hodnocení jevů vnějšího světa – lze je měnit, ale. Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li. Charakterizují povahu a styl chování osobnosti v sociálním prostředí; Dominující postavení má charakter. Vztahově postojové a výkonové vlastnosti, osobnost člověka. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti, vztahově postojové a seberegulační vlastnosti. Vztahově-postojové vlastnosti charakterizují povahu a styl chování, vztah člověka k sobě samému. Charakter, charakterové vlastnosti a jejich vliv na rozhodování a jednání člověka, stádia morálního.

Vztahově postojové vlastnosti – charakter. Vztahově-postojové vlastnosti osobnosti. Motivace (aktivačně motivační vlastnosti) – to co člověka žene k určité činnosti. Charakter postoje (vztahově-postojové vlastnosti) – soustava vlastností. Eysenckova soustava temperamentových vlastností. VZTAHOVĚ POSTOJOVÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI.