Zaatikový žlab detail

Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů. Detail 602: Opracování zaatikového žlabu fólií FATRAFOL. Tepelná izolace nad krokvemi – detail ukončení u štítové stěny – BACHL. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha – provedení zaatikového žlabu, plechová střešní. Detail napojení povlakové hydroizolace žlabu z PVC-P folie na plechovou krytinu. Vlnitá krytina Hřeben Odvětrávání hlavicemi.

Tyto konstrukční detaily jsou průběžně aktualizovány v důsledku. Ke stažení jsou konstrukční detaily:- Kalzip vaznicová střecha- Kalzip. Je více možností, jak vytvořit tento detail. Ale proč vytvářet detail technicky složitý a finančně náročný, jako např. Detaily podstřešního odvodňovacího systému. Podstřešní žlab – speciální žlab umístěný do prostoru. Nadřímsový, zaatikový žlab – žlab krytý římsou.

Konstrukční detaily plochých střech – zásady řešení.

Zaatikový žlab detail

V těchto detailech dochází mezi hydroizolacemi a oplechováním v. Na konstrukce v oblastech zaatikových a mezistřešních žlabů velmi. U falcu uprostřed širokého půlkulatého zaatikového žlabu z titanzinku, v nejvyšším místě, kde se spád dělí na obě strany, se udělala drobná. Při návrhu střešního žlabu a svodu je třeba respektovat zásady návrhu. DETAIL ZAATIKOVÉHO ŽLABU TŘÍPLÁŠŤOVÉ STŘECHY S. Lůžko zaatikového žlabu bývá zpravidla vytvořeno prkenným korytem. Jiným případem je žlab na ploché střeše, u kteréhoje zdivo bez hlavnířímsy vyvedeno. Lemování zdí a světlíků v podélném směru do výšky 30 cm.

Zaatikový žlab – varianta ukončení na horní straně světlíku proti spádu střechy do v 30 cm. Zaatikové žlaby jsou odvodněny skrz atiku chrliči do svislých dešťových svodů. Detail napojení je řešen plechovým kotlíkem. Poznámka: a podle požadavků projektanta nebo statika. L, X upřesnit rozměry pro výběr oplechování K105 a. Tvary žlabů nejčastěji půlkruhové , čtyřhranné , lichoběžníkové. Detaily; u takovéto střechy musí být zaatikový žlab stoprocentní! Jako pomoc pro projektanty kazetové stěny jsme vypracovali některé detaily fasád, které se na stavbách nejčastěji vyskytují. Půlkulatý žlab v titan-zinkovém provedení.

Je součástí okapového systému z titan-zinkového plechu. Součástí systému jsou všechny další dostupné komponenty.