Zakládání staveb fast

Geologie, inženýrská geologie; Mechanika zemin; Mechanika skalních hornin; Zakládání staveb; Podzemní stavby; Zemní konstrukce; Speciální metody. Geologie; Mechanika zemin; Zakládání staveb (kromě oboru M); Mechanika hornin. Aktuální soupis předmětů zajišťovaných Ústavem geotechniky FAST VUT.

Zakládání staveb fast

Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Reference vyučujících předmětu BF03 – Zakládání staveb. Kód, Předmět, Název materiálu, Typ, Vyučující, Datum, Hodnocení. BF03, Zakládání staveb, sešit + vypočítané příklady, zápisky, přednášky, Ing.

Zakládání staveb fast

F16 – Mechanika zemin a zakládání staveb – Fakulta stavební, VUT.

Reference vyučujících tohoto předmětu jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Učební text pro FAST, ISBN 80-214-2539-3. Weiglová: Příklady – Mechanika zemin a zakládání staveb. Materiály a hodnocení předmětu Mechanika zemin a zakládání staveb. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium; Člen Vědecké rady FAST; Člen. Zakládání staveb ve složitých podmínkách; Silniční a geotechnická laboratoř.

Zakládání staveb fast

Jet grouting is a modern, fast and effective method of creating special foundation elements in soils and possibly in semi-solid rocks.

FAST CERM, Brno, ISBN 978-80-7204-520-4; MATOUŠOVÁ, D. Z obsahu: Zakládání staveb, příprava pozemku pro stavbu, Co máme vědět o staveništi, základová půda. Před zkouškou si vás zkoušející velmi důkladně rozesadí. Zakládání staveb spadá do oboru geotechniky, statiky, technologie staveb, ale v. Z hlediska zakládání staveb se jednotlivé druhy hornin a zemin hodnotí takto:. Jozef Hulla; Zakládání staveb – Věra Maceková – FAST Brno. V této oblasti na kateře působí následující: zaměstanaci: Prof. VUT FAST , Veveří 95, 602 00 Brno, tel. Autorizovaný stavební technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava. Absolventka ARC FAST VUT Brno v oboru.

Dlouholetá praxe v navrhování zakládání staveb (plošné i hlubinné), návrhy pažení stavebních jam.