Zakládání staveb na pilotech

Provádění paženého vrtu Piloty představují jednu z nejstarších metod hlubinného zakládání staveb všech druhů a v současné době metodu nejrozšířenější. Pilotové zakládání je vhodné jak pro občanské stavby, kde jsou piloty prováděny pod tenké základové desky, či základové pasy objektů, tak i pro průmyslové. Pilotové zakládání patří mezi nejrozšířenější metody hlubinného zakládání staveb. V našich geologických podmínkách je nejčastěji používána. Pilota – je štíhlí prvek, který přenáší zatížení ze stavby na základovou půdu do. Vrtací soupravy byly k mání jen mohutné, neb se u nás většinou používaly na zakládání pilotů průmyslových a dopravních staveb. Specializujeme se na zakládání staveb a pilotové zakládání.

Společnost je vybavena moderními technologiemi pro pilotové zakládání i v mimořádně složitých. Kompletní postup při stavbě dřevostavby zde! Zakládání na patkách spočívá v tom, že se vybetonuje (viz obrázek), nebo vyzdí patka, která vynáší. V oblasti speciálního zakládání zajišťujeme komplexní služby od návrhu, nákladové a technologické optimalizace až po. Vibrotlakové piloty malého průměru VÚIS. Technologická a nákladová optimalizace při volbě metody založení stavby.

Vzhledem k rozmanitosti geologického prostředí České republiky představují pilotové základy univerzální technologii v oblasti pozemních i dopravních staveb.