Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce je orgánem složeným z více osob, tj.

Zastupitelstvo obce

Vůle zastupitelstva je vytvářena ve sboru jeho. Cesta: Titulní stránka > Kontakty > Zastupitelstvo obce. Umístění: Organizační složky > Zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce: Hroch Josef, starosta.

Zastupitelstvo obce

Poradní orgány starosty obce (komise). Umístění: Organizační složky > Zastupitelstvo obce Radslavice. Cesta: Titulní stránka > Obecní úřad > Zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo zvolené ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014: 1.

Zastupitelstvo obce

Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina. Umístění: Organizační složky > Zastupitelstvo obce 2014 – 2018. Bohuslav Fiala, starosta (zástupce obce v Mikroregionu Polensko, zástupce SVaK Jihlavsko), tel. Obec Radim u Kolína – oficiální stránky.

V obci je renesanční zámek, kaple, poblíž přírodní památky v údolí Výrovky. Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní ( ve smyslu poskytující relevantní podněty) a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá.