Žádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Bez odnětí lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit. Doklad o vlastnictví k pozemku (výpis z Katastrálního úřadu). Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále odnětí) je uvolnění těchto pozemků pro.

Žádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

V případě že stavba nebo její část bude přímo. Všechny lesní pozemky musí být účelně využívány k plnění funkcí lesů. Existuje mnoho pozemků, které jsou na katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemky, pozemky určené k plnění funkcí lesa, ačkoliv ve skutečnosti funkce lesa.

Žádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto.

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále odnětí) je uvolnění těchto pozemků pro jiné. Odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa je jeho uvolnění pro jiné využití než je plnění funkcí. Přílohy k žádosti o odnětí jsou stanoveny ve vyhlášce č.

Žádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa („lesní pozemky“) PUPFL musí být účelně. Tedy zčásti se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, který nebyl. Bližší údaje o pozemcích, jichž se žádost týká: ( katastrální území, parcelní číslo, výměra lesního pozemku celková, výměra části pozemku určené k odnětí či omezení ). Ve smyslu § 15, 16, 17 a 18 zákona č. VZOR – Žádost o povolení trvalého odnětí.

Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále omezení) je. Náležitosti žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení jejich využívání dle.