Žebírkový strop

V monolitickém stropu jsou nosnými prvky žebra vzniklá bedněním pomocí stropních prvků VELOX. Stropní konstrukce, stropy, klenby, dřevěné, nosníkové, keramické, železobetonové. Při menší vzdálenosti žeber, do 0,6 m se strop označuje jako žebírkový.

Žebírkový strop

Produkty VELOX potřebné pro žebírkové monolitické stropy. Monolitické železobetonové stropy se betonují přímo na stavbě do bednění. Používají se buďto prefabrikované stropní prvky s následným vytvořením železobetonového monolitického žebírkového (kazetového) stropu.

Žebírkový strop

Stropy šité na míru RECTOR Česká republika nabízíme žebírkové stropy předpjaté, ideální pro každou stavbu. Výrobní závod v Mulhouse je první továrnou Skupiny LASAGE, která zahájila výrobu předpjatých nosníků RECTOR.

Byla postavena v roce 1960 Oscarem. Stropy RECTOR patří do kategorie lehkých žebírkových stropů pro rozpětí od 1 do 10 m. Po zmonolitnění vzniká řebírkový strop s vynikajícím.

Žebírkový strop

STROPNÍ SYSTÉMY – Stropy JS – polystyrenové bednící panely pro žebírkové stropy. Předmětem zkoušky byl vzorek stropní konstrukce VELOX 170+50 – žebírkový monolitický strop uložený na kratších stranách horizontální. B prefabrikované stropy, ocelové stropy aj. Dřevěné trámové stropy s viditelnými trámy. VELOX, strop tvořený cihelnými vložkami Miako, keramické stropní konstrukce atd.

Prefabrikované stropní prvky s následným vytvořením ŽB monolitického žebírkového stropu. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného. Stropní prvky tvořící žebírkový monolitický strop. Výztuž stropů tvoří prostorové nosníky, které jsou součástí stavebního systému. Jedná se mi o dřevěný trámový strop a jeho konstrukci.