Železobetonové piloty

Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. SN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací. Pilotové stěny (vesměs trvalá konstrukce) – volně stojící.

Železobetonové piloty

B02 Únosnost vrtaných pilot podle 1. Tento formulář obsahuje návrh a posouzení vrtané piloty zapuštěné do. Bažant Z: Zakládání staveb , SNTL, Praha 1960. STN 731001 Základová pôda pod plošnými základmi, 1988.

Železobetonové piloty

Informace potřebné pro provádění vrtaných pilot 18.

Zásady navrhování základových konstrukcí, hlubinné základy, vrtané piloty. Tento formulář obsahuje návrh a posouzení vrtané. Vrtané piloty a ČSN EN 1538 Provádění spe ciálních. EN 1536 (73 1031) Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty.

Železobetonové piloty

Uloženo v: Hlavní autor: Masopust, Jan. Další autoři: Vysoké učení technické v Brně. V červnu 1999 byl objednateli, Českému normalizačnímu institutu, odevzdán čistopis překladu evropské normy EN 1536 Provádění.

Jan Masopust, Věra Glisníková, , Brno 2006. SN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. Vrtané piloty, Čeněk a Ježek, Praha, 1994. Jan Masopust, CSc, VUT Brno Ústav geotechniky. EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. Interakce piloty a základové půdy, sedání vrtaných pilot, výpočet únosnosti svislých osamělých pilot.

Masopust: Speciální zakládání staveb.