Územní plán brno královo pole

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Vykonává působnost úřadu územního plánování; Pořizuje územní plán a. Název lokality: Královo Pole – Dobrovského – Slovinská.

Územní plán brno královo pole

Královo Pole tak dostalo své jasné hranice s danou plochou území v km. Dopracování územní studie – Územně technické prověření obsluhy území Pod. Urbanistická studie Lokalita nad Carrefourem v Králově Poli – 2005. Zdroj informací: Územní plán města Brna, Územně analytické podklady ORP Brno -.

Územní plán brno královo pole

Brod – Brno – Břeclav, nejbližší železniční stanice Brno – Královo Pole ve.

Popis územních limitů: Pozemkové vlastnické vztahy – příznivé podmínky, plochy ve vlastnictví statutárního města Brno. Zdroj informací: Územní plán města Brna. Urbanistická studie lokality Nad Carrefourem, Brno-Královo Pole. V naší obci je všeobecně známo, že Střelice patřili odedávna ke kartuziánskému klášteru v Brně – Králově Poli. Současný návrh územního plánu dovoluje stavbu velkých obchodů za. Líbí se Vám projekt nákupního a zábavního centra v Králově Poli?

VZTAH CENOVÉ MAPY K ÚZEMNÍMU PLÁNU MĚSTA BRNA. Zapracování připomínek s využitím územního plánu.

Územní plán brno královo pole

Důvody pro pořízení nového Územního plánu statutárního města Brna. Královo Pole, katastr na severu města Brna. Pozemek se nachází v Brně, v městské části Brno – Královo pole. Magistrát města Brno – Odbor územního plánování a rozvoje. Brno Téměř po deseti letech plánování a soudních sporů o výstavbu na místě Jaselských kasáren v Králově Poli se město konečně dohodlo se.

Dokončené úseky: Pisárky, Královo Pole a významná část úseku Brno-sever. Královo Pole zelené: zdravé životní prostředí. Důležitým dokumentem pro nás je Územní plán města Brna. Pokud je v textu použita zkratka ÚPmB, jedná se o Územní plán města Brna. Námitky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje. Brno-Černovice, Brno-Jundrov, Brno-Královo Pole, Brno-.

V Králově Poli rostou nové bytové domy z velkoformátových tvárnic – iBrno.