Územní plán legenda

Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL_LPF – Legenda. Připravovaný Územní plán města Brna (ÚPmB). Acrobat dokument) D (15.1 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument). PŘEDÁVANÝCH DAT FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Mapový portál Statutárního města Ostravy. Celé území města je územním plánem rozděleno na tzv.

Grafickou část územního plánu tvoří 18 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000.

Územní plán legenda

Výkresy je možné prohlížet online v mapové aplikaci. Při vyslovení sousloví územní plán si většina lidí představí velmi složité a nepřehledné. PŘEVODNÍ LEGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. Marushka- Rozpracovaný územní plán Liberce – Návrh. Legendu naleznete v záložce Legenda, nebo po kliknutí na ikonu " info vrstvy info ikona " kterou.

Legenda územního plánu – Funkční využití: POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (pdf) + legenda (pdf). Obecné informace naleznete na odkazu Nástroje územního plánování v České republice – Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR).

Územní plán legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – legenda. MěÚ Kopřivnice jako úřadu územního plánování. V přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí. PDF (textové části, výkresy, legendy).

Město Litomyšl má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. Vysvětlivky ke grafické části návrhu Územního plánu města Kladna.