Územní plán města prahy

Výkresy územního plánu sídelního útvaru hl. Uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. Abychom pochopili, o co se jedná a jak územní plánování funguje, je třeba si. Platný územní plán sídelního útvaru hl. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Do roku 2030 se do Prahy přistěhuje až 160 000 nových obyvatel. Grafickou část územního plánu tvoří 18 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000.

Územní plán města prahy

Výkresy je možné prohlížet online v mapové aplikaci.

Namísto dosavadního plánování města na základě funkčního využití ploch se navrací k předsocialistickému způsobu územního plánování: základním principem. Informace o obsahu a digitální formě výkresové části Územního plánu sídelního útvaru hl. Přehled výkresů,charakteristika datového modelu a datových. PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. Ilustrační katastrální mapa Prahy Platný územní plán plní roli dokumentu stanovujícího koncepci. Orgánem územního plánování pro území celého hlavního města Prahy je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP).

Pořizovatel územního plánu: Útvar rozvoje hl. Prahy – Základní údaje o Územním plánu sídelního útvaru hl.

Územní plán města prahy

Popis pro tento výsledek není k dispozici kvůli souboru robots. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze. Praha 4 zasílá nesouhlas s navrhovanými úpravami Územního plánu hlavního města Prahy, které by v městské části přinesly výstavbu nových výškových budov. Prahy, včetně jeho změn a úprav, byl odbor územního plánu, nyní Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.

HMP o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy s účinností od 1. Od tohoto termínu je územní plán zveřejněn na Útvaru. Změny územního plánu hlavního města Prahy. Místo: Velká zasedací síň Nové Radnice, Praha 1, Mariánské nám. Prahy, s komisemi zastupitelstev; podle působnosti svěřené Statutem hl. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) budou vystaveny. Home » Městská část Praha 17 » Rozvoj obce, projekty » Územní plán hl.

Závazná část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – vyhláška č. Hlavní město připravuje nový území plán obce hl. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), zpracovává nový územní plán města, takzvaný metropolitní územní plán.