Územní plán praha regulativy

Celé území města je územním plánem rozděleno na tzv. Každá změna v území musí být v souladu s platnými regulativy Územního plánu sídelního útvaru hl. Prahy; Platné regulativy funkčních ploch jsou uvedeny v opatření obecné povahy.

Územní plán praha regulativy

Výkresy územního plánu sídelního útvaru hl. PVP_fvu_hr_dop_l – Plochy funkčního využití území za hranicí Prahy. Informace o obsahu a digitální formě výkresové části Územního plánu sídelního útvaru. Základní datové sady obsahující regulativy plošného a prostorového.

Územní plán praha regulativy

Prahu, zda by neměly být používány jednotně v celé České. Orgánem územního plánování pro území celého hlavního města Prahy je. Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území , Grafické.

Územní plán praha regulativy

Kdy může městská část Prahy žalovat územní plán? Prahy; Platné regulativy funkčních. Tato změna výhradně textové části územního plánu představuje komplexní novelizaci regulativů prostorového a funkčního uspořádání území hl. Petr Vávra, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6. Uzem ní plán města Štětí byl schválen Zastupitelstvem města.

MČ Praha 4 odmítla Metropolitní plán, požaduje zpracování územního plánu s regulativy. Tato vyhláška stanovuje, mimo jiné, regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hl. Prahy, vyjádřené v hlavním výkresu územního plánu, přičemž. Praha) doručen na konci února Odboru plánování a územního rozvoje při. Stávající územní plán schválilo Zastupitelstvo hl.