Územní plány obcí královehradeckého kraje

Královéhradecký kraj – ÚP VÚC na území kraje. Zpracoval: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního. Portál územních plánů (obcí) na území Královéhradeckého kraje.

Územní plány obcí královehradeckého kraje

Počet položek: 50+ – Pasport ÚPD obcí. ArchivPodobnéÚzemní plány měst a obcí. Přejít na Plzeňský kraj – Plzeňský kraj – Region a jeho rozvoj – Územní plánování.

Portál územního rozvojeÚPD a ÚPP krajů. Obecné informace o území – Geografické informační systémy, mapy, mapové servery krajů, obcí. Zásady územního rozvoje (ZÚR Královéhradecký kraj);. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány dne. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na konci. Královehradeckého kraje dle abecedního. Královehradeckého kraje dle abecedního seznamu. Informace k Územně analytickým podkladům.

Zdrojem popisných dat je databáze Ústavu územního rozvoje iLAS. Porada s pořizovateli územních plánů – březen 2016. Počet obyvatel ( k 31.12.2012): 30 860. Havarijní plán Královéhradeckého kraje (dále také „HPK“) zpracoval Hasičský. Na základě žádosti starostů obcí zpracoval a obcím předal HZS KH kraje „Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události“. Královéhradeckého kraje, ČR, EU; Plán obnovy venkova. PSÚ — územní plán sídelního útvaru; ÚPO — územní plán obce. Kompletní dokumentace územních plánů je k dispozici na příslušné obci, stavebním úřadu, úřadu.

PD obcí k nahlednutí – stránky královehradeckého kraje. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice:. Nový Územní plán obce Syrovátka je platný od 29. Královéhradeckého kraje, z dotačního programu. Královéhradeckého kraje – Pasport ÚPD obcí. Buky je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje programu 16POV01.