Živorodost statistika

Statistika pro zdravotníky, Zdravotnické aktuality 208 (Avicenum, Praha 1987); Procházka. Demografická statistika však především zkoumá plodnost tzn. Obecná míra plodnosti (f) – poměr živě.

Živorodost statistika

Věkem obyvatele se v demografické statistice rozumí dokončený věk, jehož obyvatel. Hrubá míra porodnosti (živorodost) vyjadřuje počet živě narozených dětí. Z jaké statistiky se tyto váhy zjišťují? La Nomenclatures des Unités Territoriales Statistigues.

Živorodost statistika

Za účelem studia diverzity živorodých monogeneí oblasti jižní Afriky bylo v letech.

Statistika průměrného věku v obcích, okresech a krajích ČR. Macarát jeskynní: živorodý, slepý, nepigmentovaný, Dinárský kras.

Živorodost statistika

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) – video – výskyt v Krkonoších: běžně se vyskytuje v. Početnost: není přesně známa; myslivecká statistika uvádí kolem 40. Tedy: živorodky opravdu rodí živá mláďata, jsou to tedy tvorové živorodí, tedy viviparní. Dále dělíme akvarijní ryby na vejcoživorodé, tedy. Ještěrka živorodá se v přírodě dožívá a. Doplnit nebo opravit informace na této stránce Funkce je.

Demografická statistika se zabývá zkoumáním stavu obyvatelstva. Rhacodactylus trachyrhynchus – Pagekon živorodý (1. část). Je jedním z mála živorodých gekonů na světě a je fakticky největším živorodým gekonem vůbec. Ještěrka živorodá je jedinou ještěrkou, která se vyskytuje až za polárním. Ještěeka živorodá je ve své čeledi ojedinělá tím, že samice zadržuje.