Základová patka výpočet

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Aby všichni studenti měli podobné podmínky pro návrh patky, je výpočtová pevnost základové půdy zadána vyučujícím podle velikosti zatížení. Návrh základových konstrukcí je mezioborová činnost:.

Základová patka výpočet

Výpočty podle mezního přetvoření základové půdy má být prokázáno. Navrhněte základový pás z ŽB pod sloupy o rozměru 0,4 x 0,4 m. Navrhněte patku z ŽB pod sloupem o rozměrech 0,6 x 0,4 m, zatíženou svislou silou. Navrhneme základovou patku pod prostředním sloupem – návrhové hodnoty NEd a.

Základová patka výpočet

Navrhněte čtvercovou základovou patku rozměrů B × B (viz obr. 1) uloženou v hloubce 1,7. Při výpočtu rozměrů patky použijte návrhový postup 3 (EN 1997-1).

Navrhneme základovou patku pro zadané reakce z horní stavby. Pro výpočet zahrneme vliv vlastní tíhy základu. Výklad je doplněn příklady řešení těchto konstrukcí. Vzhledem k tomu, že při výpočtech betonových konstrukcí jsou zapotřebí i znalosti. Základové konstrukce, kalichové patky, základové desky, beton, mezní stav. Plošnými základy jsou: základové patky, jež jsou typické pro zakládání sloupů, základové.

Vliv hloubky založení a nestlačitelného podloží.

Základová patka výpočet

Program provádí výpočet svislé a vodorovné únosnosti, sedání a natočení. Geotechnický návrh výpočtem – mezní stav použitelnosti. Základová patka zatížená excentricky v jemnozrnné zemině tuhé konzistence tř. Osvědčený software FUNDA na kompletní statické výpočty, navrhování a. Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky. Nutná podélná výztuž pro pravoúhklou základovou patku (typ 1). Schéma zadání úlohy – výpočet svislé únosnosti základové patky. Výpočtem podle (1) obdržíme příznivější hodnoty.

Základové patky jsou konstrukce, které přenášejí bodové zatížení od sloupů do základové půdy. Spodní úroveň základu musí být v nezámrzné hloubce, která je. Na patku bude uložen obvodový základový pas, který bude proveden z monolitického. Výpočet jednotlivých patek byl proveden programem GEO5-patka. Výpočet únosnosti obdélníkového základu dle teorie. Dle teorie Brinch Hansena ,ČSN P ENV 1997,vodorovná základová spára.

Návrh rozmerov základovej pätky a jej vzájomnej polohy k stĺpu. Základová pätka symetrická k stĺpu: potrebné. Stanovení plošných rozměrů základové patky podrobně je řešeno v části 2 – Výpočet rozměrů a návrh výztuže základu. Zjednodušeně navrhneme výšku patky. Základová patka – Ceha slovaca document online, dezbatere in articol scris. Nastavení národní normy pro výpočet výztuže základové patky.

Vlastnosti základové patky se definují pomocí geometrie základové patky – viz 1. Od Alexandra Meierhofera, Dlubal Software.