Zákon o evidenci obyvatel úplné znění

R-jména a příjmení, datum narození, pohlaví, místo narození, rodné číslo, st. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Vyberte si dvě znění zákona, která chcete porovnat.

Zákon o evidenci obyvatel úplné znění

Na našem serveru uveřejňujeme úplnou Sbírku zákonů s pravidelnou aktualizací a zapracovanými změnami. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. Navigace: Úvod » Zákony » Úplné znění předpisů.

Zákon o evidenci obyvatel úplné znění

Každý den aktualizované zákony online – úplné znění právních předpisů ze Sbírky zákonů. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka. Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené.

Obor nakladatelství: Edice ÚZ – úplné znění zákonů. Významně se měnil zákon o matrikách, zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zákon o evidenci obyvatel úplné znění

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk. Seminář je určen pro zaměstnance územních samosprávných celků, kteří zabezpečují výkon působnosti na úseku evidence obyvatel podle zákona č. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk.

Stručně Základní znění Rozšířené znění Úplné znění. Evidence obyvatel a změna adresy trvalého pobytu se řídí zákonem č. Zákon České národní rady o místních poplatcích (úplné znění). Matrika, evidence obyvatel, rybářské lístky: Petra Šlemrová.