Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Popis pro tento výsledek není k dispozici kvůli souboru robots.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Zákon o zdravotních službách upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování ve všech typech zdravotnických zařízení a s tím spojený výkon státní. Název materiálu, Návrh zákona, kterým se mění zákon č.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Upraví také podmínky pro jejich poskytování, práva a povinnosti subjektů poskytujících. Podmínky poskytování zdravotních služeb budou zákonem stanoveny.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění účinném k 19. Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Důvodová zpráva k návrhu novely zákona č. Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR následující návrh na zrušení zákona č. Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. Zákon o zdravotních službách „PŘEREGISTRACE“ stávající NZZ podají na KÚ žádost o udělení oprávnění k poskytování ZS do 9 měsíců ode dne nabytí. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (PDF). Základní zásady a práva pacientů v rámci poskytování zdravotních služeb jsou zachycena. Podmínky hospitalizace a poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta.