Záměr prodeje obecního pozemku

Když obec zveřejní záměr méně než 15 dnů předem, je převod obecního majetku neplatný, jen pokud existoval jiný zájemce, který tak nemohl. Zveřejňování záměru při nakládání s částí pozemku. Zveřejnění nového záměru při prodeji obecní nemovitosti na základě. Záměr obce disponovat s obecní nemovitostí. Usnesení zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti. Záměr obce – prodej a pronájem obecních pozemků.

ZÁMĚR OBCE DISPONOVAT S OBECNÍ NEMOVITOSTÍ. Nové zveřejnění záměru obce (dle § 39 zákona o obcích) ani nové rozhodnutí. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji obecního pozemku konkrétní osobě, kupní. Obec Vidče zveřeňuje záměr prodeje obecního pozemku. Umístění: Složky dokumentů > Obecní úřad > Záměry a prodeje. Povinnost zveřejnit záměr o zamýšlené dispozici s obecním majetkem se. Problematické je, jak takovou část pozemku označit v případě, že obec.

Zastupitelstvo obce Moravičany zveřejňuje. Obec Slavíkov zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku. Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků. Obec Velká nad Veličkou zveřejňuje záměr prodeje částí obecního pozemku parcely KN č. Záměr prodeje obecního pozemku parc. Minimální cena za metr čtverečný bude 300,- Kč.

O záměru prodeje nemovitosti bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Mořinka dne 21.