Zvláštní užívání komunikace

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní. ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Základní informace: Ustanovení § 40 vyhlášky č. Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací se vydává z následujících důvodů: umístění reklamního zařízení, stavební práce, provozování stánků, sportovní a. Zvláštní užívání pozemní komunikace. Užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které. Zvláštní užívání komunikace je pojem, který vyplývá ze zákona č. Silniční správní úřad – zvláštní užívání komunikace – na silnicích II. Základní informace k životní situaci – Zvláštní užívání komunikace.

Zvláštní užívání komunikace

Pojmenování (název) životní situace: Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Zvláštní užívání komunikací – rozkopávky, protlaky, lešení, skládky, parkovací místo. Zvláštní užívání silnic je povolováno v souladu se zákonem č. Připojení pozemní komunikace nebo sousedního pozemku k místní komunikaci; Uzavírka pozemní komunikace; Zvláštní užívání komunikace – audiovizuální. Rozhodnutí zvláštní užívání komunikace, přípojka nízkého napětí pro p. Zvláštní užívání komunikace a uzavírky. Výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery, popelnice; kulturní, sportovní a společenské. K vlastnímu zřízení vyhrazeného parkoviště je třeba kromě „Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ získat povolení k osazení dopravních značek. Pojmenování (název) životní situace. O vydání povolení zvláštního užívání komunikace musí každá právnická či fyzická osoba, která chce dočasně využít k záboru místní komunikaci, požádat silniční.

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace – zábor pro reklamní zařízení.